این من هستم

Thanks God... Thanks God... Thanks God

phyllactinia

بیماری سفیدک سطحی فندق

عامل بیماری : قارچ مذکور

این بیماری در اواسطط تابستان شیوع پیدا میکند و علایم ان به صورت لکه های سغید خاگستری در سرح تحتانی برگ ها ظاهر میگرد..از به هم پیوستن لکه ها فشر سفید رنگی در سطح زیرین برگ به وجود میاید.در اواخر تابستان اسکوکارپهای قارچ به صورت نقاط ریز به رنگ سیاه در سطح تحتانی برگ تشکیل میشوند.خسارت این بیماری روی فندق قابل توجه نمیباشد.

مبارزه:

جمع اوری و سوزاندن برگ های فندق و یا مدفون نمودن انها بعد از خزان از طریق انجام شخم در کنترل بیماری موثرند.با توجه به اینکه خسارت این بیماری روی فندق چندان مورد توجه نمیباشد مبارزه شیمایی توصیه نمیشود.

 

http://branchingout.cornell.edu/picturefolder/GRAPHICSCANS/DownyLfSpTop.jpg

 

http://haltonhelps.org/Egardening/IPM/powderymildew.jpg

 

http://botany.upol.cz/atlasy/system/images/ascomycetes/erysiphales/phyllactinia-fraxini.jpg

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 20:49  توسط نیما  |